fa en ar

تراریخته چیست

موجود زنده ای(گیاه،حیوان،میکروارگانیسم) که دچار تغییر ژنتیکی شده است

 

موجود زنده ای(گیاه،حیوان،میکروارگانیسم) که دچار تغییر ژنتیکی شده است.تغییری که در طبیعت اتفاق نمی افتد و کار انسان است.

تغییرژنتیکی در طبیعت با جفتگیری یا نوترکیبی ایجاد می شود اما در این روش ژن به صورت مصنوعی اضافه می شود.

مثلا ژن میکروب را وارد ترکیب ژنتیکی برنج می کنند تا در مقابل آفات کشاورزی مقاوم شود یا تغییری در ژن ماهی ایجاد کنند تا در تمام مدت هورمون رشد در آن ترشح شود و سریعتر بزرگ شود.

در حال حاضر بیشترین تغییرات ژنتیکی بر روی گیاهان انجام می شود.آمریکا و برزیل بزرگترین تولید کننده محصولات تراریخته هستند.

کشت گیاهان تراریخته بعلت مضرات آن برای انسان و محیط زیست در بسیاری از کشورها ممنوع شده است.


بازگشت به لیست